Våra tjänster

Vi erbjuder små och medelstora företag samt privatpersoner, allt från enstaka ekonomiska tjänster till helhetslösningar, skräddarsydda efter kundens behov. Vi arbetar enligt Svensk Standard för Redovisningstjänster, REX, vilket är ett ramverk för kvalitetssäkrad redovisning. Kontroller av vårt förbund utförs fortlöpande avseende utförda arbeten, dokumentation och arbetsrutiner.

Kontor Axxima Ekonomi
 • Bokföring
 • Kundfakturering
 • Kundreskontra
 • Kravrutiner
 • Påminnelsehantering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Leverantörsreskontra
 • Projektredovisning
 • Rapportering/Avstämning
 • Momsredovisning
 • Affärsplan
 • Affärsmodeller
 • Bolagsbildning
 • Budgetering
 • Ekonomistyrning
 • Löneberäkning
 • Löneutbetalning
 • Kontrolluppgifter
 • Arbetsgivardeklaration
 • Anställningsavtal
 • Bokslut
 • Bokslutsrapport
 • Årsredovisning
 • Koncernredovisning 
 • Inkomstdeklaration 

Senaste ekonominyheter