Integritetspolicy Axxima Ekonomi

Axxima Ekonomi respekterar den personliga integriteten och rätten att ha kontroll över sina personuppgifter. Axxima Ekonomi, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Information om vilka uppgifter som behandlas, för vilka syften, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, rättigheter mm. återfinns nedan.